Write-Host

Mijn eerste blogpost…ever!

En daarom is het handig om mijzelf eerst even voor te stellen. Mijn naam is Sergio Beemer maar veel mensen noemen mij bij mijn roepnaam Michael. Ik ben een grafisch ontwerper met een grote passie voor scripts, met name PowerShell scripts. Vanaf het moment dat ik voor het eerst in aanraking kwam met de Shell ben ik compleet betoverd door de kracht en mogelijkheden. De naam van mijn blog is dus voor sommige ook geen verrassing. Write-Host is één van de commando’s om output te laten zien aan de host. Ik zeg “één van” omdat er een scala aan manieren zijn om hetzelfde te bereiken. Elk met een eigen doel.

Het doel van Write-Host lijkt voor veel mensen nog onduidelijk en als ik het wereld wijde web moet geloven is Write-Host taboe. Mijn mening?

“Don’t judge a fish by its ability to climb”. Het doel van de commando is namelijk de informatie tonen en meer niet. In veel gevallen heb je bij het maken van scripts meer nodig dan dat en dan is Write-Host inderdaad geen handige keus maar als titel van je blog kan het prima.

# Wie?
$sergio = @()
$sergio += [pscustomobject][ordered]@{
    Naam = "Sergio","Michael","Bruce"
    Geboren = (Get-Date 15-07-1988)
    Liefde = "Ontwerpen"
    Passie = "Scripts"
}
Write-Host "Blog"